ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οργάνωσις της αλιείας
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Γνωμοδότησις - εισήγησις - έκθεσις επί της ερεύνης, 22
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 7482A.pdf

Τύπος: application/pdf