ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1936
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :136σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αρ. 17
Ημερομηνία έκδοσης :04-1937

Αρχείο: 7484A.pdf

Τύπος: application/pdf