ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1938
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Πυρσός Α.Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :159σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αρ. 27
Ημερομηνία έκδοσης :1939

Αρχείο: 7486.pdf

Τύπος: application/pdf