ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί του προσδιορισμού του ιωδίου, βρωμίου και λιθίου εις μεταλλικά ύδατα
Δημιουργός :Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :18σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 7497.pdf

Τύπος: application/pdf