ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μελέτη των μεταλλικών μας πηγών ως συμβολή εις την γεωχημικήν έρευναν της Ελληνικής χώρας
Δημιουργός :Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :18σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Ανεκοινώθη εις το Α΄ Πανελλήνιον Χημικόν Συνέδριον
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 7498.pdf

Τύπος: application/pdf