ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι σεισμικαί δονήσεις της Βορείου Ευβοίας της 11 και 13 Σεπτεμβρίου 1931
Δημιουργός :Βορεάδης, Γεώργ. Δ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δημοσιεύματα της Γεωλ. υπηρεσίας της Ελλάδος, Αριθμός 21
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 7499A.pdf

Τύπος: application/pdf