ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιχθύες αναδρομικοί κ.τ.λ.: αλιεία και βιομηχανική συσκευασία τούτων
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Π.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας (Issuing body)
Εκδότης :Ραφτάνης, Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δελτίον υδροβιολογικού σταθμού, Παράρτημα τεύχους πρώτου. Εισηγητική έκθεσις, σπογγαλιεία, ωκεανογραφία, ενόργανος κόσμος
Ημερομηνία έκδοσης :1916

Αρχείο: 7503.pdf

Τύπος: application/pdf