ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα σιδηροδρομικά κόμιστρα εν σχέσει προς τον τιμάριθμον
Δημιουργός :Παδελόπουλος, Αθανάσιος Αρ.
Εκδότης :Απατσίδης, Νικόλαος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διάλεξις δοθείσα την 26ην Μαϊου 1938 εις την αίθουσαν Παρνασσός
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 7512.pdf

Τύπος: application/pdf