ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρία της φορολογίας καθ. προσόδου και η εφαρμογή αυτής εν Ελλάδι
Δημιουργός :Καλλιάβας, Α.
Εκδότης :Πυρσός Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: 7542.pdf

Τύπος: application/pdf