ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον αλοπηγίας ή οδηγός του επιτηρητού και η τέχνη της κατασκευής μαγειρικού άλατος
Δημιουργός :Μανδηλαράς, Κωνσταντίνος Ι.
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 7547.pdf

Τύπος: application/pdf