ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστικόν σύστημα της Τραπέζης της Ελλάδος
Δημιουργός :Μουσούρος, Στέλλιος
Εκδότης :Γκοβόστης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :370σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 7580B.pdf

Τύπος: application/pdf