ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέδιον αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: παράρτημα ΙΙ: Μελέται επί της διαρθρώσεως της Ελληνικής οικονομίας, Τεύχος Α΄
Συντελεστής :Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA (Issuing body)
Γραφείον Οικονομικής Αναλύσεως, Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :UNRRA
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :222σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ι. Πληθυσμός, ΙΙ. Απασχόλησις, ΙΙΙ. Εθνικόν Εισόδημα, IV. Ισοζύγιον πληρωμών
Ημερομηνία έκδοσης :05-1947

Αρχείο: 8089A.pdf

Τύπος: application/pdf