ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εθνικής οικονομίας πενήντα έτη (1890-1940): τόμος Α΄
Δημιουργός :Χατζημιχάλης, Πλάτων
Εκδότης :Αετός Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :356σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1944

Αρχείο: 8097D.pdf

Τύπος: application/pdf