ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Α΄
Δημιουργός :Οργανισμός, Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών UNRRA
Συντελεστής :Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA (Issuing body)
Γραφείον Οικονομικής Αναλύσεως, Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :UNRRA
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :269σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ι. Υδατική και Ενεργειακή Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :05-1947

Αρχείο: 8131-I.pdf

Τύπος: application/pdf