ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Γ΄
Συντελεστής :Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA (Issuing body)
Γραφείον Οικονομικής Αναλύσεως, Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :UNRRA
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :252σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :ΙV. Οργανική Χημική Βιομηχανία V. Βιομηχανίαι Επεξεργασίας μετάλλων και δομικών υλών VI. Βιομηχανίαι ειδών διατροφής και ψύχους
Ημερομηνία έκδοσης :05-1947

Αρχείο: 8131-III.pdf

Τύπος: application/pdf