ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημοσιονομική: ήτοι η επιστήμη της των δημοσίων χρημάτων διοικήσεως
Δημιουργός :Ζωγράφος, Ιωάννης
Εκδότης :Αδελφοί Περρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :361σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος πρώτος, τεύχος πρώτον
Ημερομηνία έκδοσης :1882

Αρχείο: 8219.pdf

Τύπος: application/pdf