ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέται επί της εν Ελλάδι Δημοσιονομικής πολιτικής κατά τα έτη 1897-1901
Δημιουργός :Ζωγράφος, Ιωάννης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος 5ον
Ημερομηνία έκδοσης :1901

Αρχείο: 8272.pdf

Τύπος: application/pdf