ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική: παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις, λογιστικα συστήματα, λογιστική ξένων νομισμάτων
Δημιουργός :Αλικάκος, Νικ.
Εκδότης :Σιδέρης, Ιωαν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος Β΄
Ημερομηνία έκδοσης :1947

Αρχείο: 8356.pdf

Τύπος: application/pdf