ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τραπεζικαί μελέται: συμβολή εις την ιστορίαν των Ελληνικών τραπεζών
Δημιουργός :Γαλάνης, Θεόδωρος Ν.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1946

Αρχείο: 8598.pdf

Τύπος: application/pdf