ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οδηγός ελληνικής βιομηχανίας
Συντελεστής :Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :497σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1949

Αρχείο: 8978.pdf

Τύπος: application/pdf