ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πιθανοθεωρία: Μέρος πρώτον: Τα στοιχειώδη θεωρήματα του λογισμού των πιθανοτήτων
Δημιουργός :Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Εκδότης :Παπασπύρου, Α. Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :136σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1951

Αρχείο: 9125.pdf

Τύπος: application/pdf