ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπράγματον δίκαιον: κατά τον κώδικα
Δημιουργός :Μπαλής, Γεώργιος Α.
Συντελεστής :Τζάκας, Δ. Ν. (Εκδότης)
Δελαγραμμάτικας, Σ. (Εκδότης)
Εκδότης :Πυρσός Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :634σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1951

Αρχείο: 9156.pdf

Τύπος: application/pdf