ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία ανωτέρας άλγεβρας: διά τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου και τους σπουδαστάς των Ανωτέρων Σχολών
Δημιουργός :Χατζιδάκης, Νικόλαος
Εκδότης :Λεωνής, Παρασκευάς
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 9190.pdf

Τύπος: application/pdf