ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Απογραφή του πληθυσμού
Δημιουργός :Σταυράκης, Γ. Π.
Εκδότης :Ζαγκούρογλου, Επαμεινώνδας Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :169σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Δημογραφία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1916

Αρχείο: 9506.pdf

Τύπος: application/pdf