ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νόμος περί φορολογίας των οικοδομών εν Τουρκία
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :18σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1913

Αρχείο: 9542.pdf

Τύπος: application/pdf