ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχειώδης περίληψις της τουρκικής φορολογικής νομοθεσίας και του συστήματος της ακινήτου ιδιοκτησίας
Συντελεστής :Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Άμεσων Φόρων, Γραφείον Οικονομικής Διοικήσεως Καταλαμβανόμενων Χωρών (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1912

Αρχείο: 9543.pdf

Τύπος: application/pdf