ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορολογία της αυτομάτου υπερτιμήσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας (Νόμος 1642)
Συντελεστής :Υπουργείον Οικονομικών, Διεύθυνσις Άμεσων Φόρων (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1919

Αρχείο: 9544.pdf

Τύπος: application/pdf