ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομοθεσία συμπληρωματικού φόρου του εισοδήματος
Συντελεστής :Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Άμεσων Φόρων (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1912

Αρχείο: 9546.pdf

Τύπος: application/pdf