ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον φορολογικού δικαίου: βιβλίον πρώτον: γενικαί αρχαί: τεύχος Α': ουσιαστικόν φορολογικόν δίκαιον εν γένει
Δημιουργός :Κοφινάς, Γεώργιος Ν.
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :176σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: 9753.pdf

Τύπος: application/pdf