ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα αστικού δικαίου
Δημιουργός :Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Εκδότης :Κωνσταντινίδης, Ανέστης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :712σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος πρώτος: Γενικαί διδασκαλίαι
Λέξη κλειδί :Αστικό δίκαιο
Κληρονομιά
Οικογενειακό δίκαιο
Πηγή δικαίου
Εθιμικό δίκαιο
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Νομικό καθεστώς
Γάμος
Δικαιοπρακτική ικανότητα
Διαζύγιο
Δίκαιο γαμικών σχέσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1904

Αρχείο: 9847.pdf

Τύπος: application/pdf