ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργανική χημεία: τόμος ΙΙ: Αι άκυκλοι ενώσεις
Δημιουργός :Βαρβόγλης, Γεώργιος Α.
Εκδότης :Ζλατάνος, Νικ. Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :552σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1948

Αρχείο: 9948.pdf

Τύπος: application/pdf