ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον φυτολογίας, προς χρήσιν των γυμνασίων, ω προσετέθησαν και στοιχεία ορυκτολογίας και γεωλογίας
Δημιουργός :Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Εκδότης :Κασδόνης, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :219σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μετά 200 εικόνων εν των κειμένω τετυπωμένων
Ημερομηνία έκδοσης :1892

Αρχείο: 9973.pdf

Τύπος: application/pdf