ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πενικιλλίνη και αι λοιπαί νεώταται αντιμικροβιακαί ουσίαι
Δημιουργός :Αναλογίδης, Χρ. Σ.
Εκδότης :Σπυρόπουλος, Σωτ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :244σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1946

Αρχείο: 9997.pdf

Τύπος: application/pdf