ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορευματογνωσία: ήτοι περί των εμπορεύσιμων και βιομηχανικών προϊόντων
Δημιουργός :Πανάς, Νικόλαος Α.
Εκδότης :Τζάκας, Ν. & Δελαγραμμάτικας, Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :454σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Προς χρήσιν των εμπορικών σχολών, των εμπόρων και των βιομηχάνων
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 10007.pdf

Τύπος: application/pdf