ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνικαί βάσεις ασφαλίσεων ομάδων: οργάνωσις ταμείων συντάξεως προνοίας
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κ. Α.
Εκδότης :Πετρής, Β. Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εγκριτική διαταγή Υπουργ. Ναυτικών υπ' αρ. 2237 Γ. Ε. Ν.
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 10378.pdf

Τύπος: application/pdf