ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: καταρτισθέν υπό της συντακτικής επιτροπής σχεδίου κώδικος νέας πολιτικης δικονομίας
Συντελεστής :Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Δικαιοσύνης (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :350σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1955

Αρχείο: 11732.pdf

Τύπος: application/pdf