ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαφορικός λογισμός: τόμος Α΄: Η έννοια του αριθμού. Σύνολα. Όρια. Ακολουθίαι και σειραί. Παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων μίας μεταβλητής
Δημιουργός :Σαραντόπουλος, Σπυρίδων Β.
Εκδότης :Σπυρόπουλος, Σωτ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :766σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δια τους φοιτητάς των Πανεπιστημίων, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και λοιπών Ανωτάτων σχολών και τους σπουδαστάς του Πολυτεχνείου.
Περιεχόμενα :Τ. Α : Η έννοια του αριθμού. Σύνολα. Όρια. Ακολουθίαι και σειραί. Παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων μίας μεταβλητής -- Τ. Β : Γενικαί ιδιότητες των παραγώγων και διαφορικών συναρτήσεων οσωνδήποτε μεταβλητών. Θεωρήματα υπάρξεως λύσεων των πεπλεγμένων εξισώσεων. Συναρτησιακαί ορίζουσαι. Μέγιστα και ελάχιστα. Μετασχηματισμοί.
Ημερομηνία έκδοσης :1956

Αρχείο: 11836.pdf

Τύπος: application/pdf