ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πεπραγμένα 1938-1952
Συντελεστής :Μπάβος, Ιω. (Επιμελητής)
Χρηματιστήριον Εμπορευμάτων Πειραιώς, Διαιτητικά Δικαστήρια (Issuing body)
Εκδότης :Μπετσάκος, Μ. & Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :387σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Επί των πεπραγμένων. Αποφάσεις Διαιτ. Δικαστηρίων. Γνωμοδοτήσεις.
Ημερομηνία έκδοσης :1953

Αρχείο: 11963.pdf

Τύπος: application/pdf