ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού του έτους 1956
Συντελεστής :Τράπεζα της Ελλάδος , Τακτική Γενική Συνέλευσις των Μετόχων της Τραπέζης (Issuing body)
Εκδότης :Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :04-1957

Αρχείο: 11981.pdf

Τύπος: application/pdf