ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική βιομηχανία: βιομηχανική παραγωγή και αξία αυτής κατά τα έτη 1953 και 1954 εν συγκρίσει προς τα έτη 1939 και 1949: κατάλογος των κυριώτερων εργοστασίων
Δημιουργός :Σιδέρης, Νικόλαος Γ.
Εκδότης :Σπυρόπουλος, Σωτ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :475σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1955

Αρχείο: 12113.pdf

Τύπος: application/pdf