ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνικά χρονικά: ειδικόν τεύχος πυρηνικής ενέργειας
Δημιουργός :Τεχνικό, Επιμελητήριο Ελλάδος
Εκδότης :Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :257σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρόλογος Ρουσόπουλου Α. Περιοδικό, Τεύχος 397
Ημερομηνία έκδοσης :07-1957

Αρχείο: 12581.pdf

Τύπος: application/pdf