ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: τόμος πέμπτος: προσχέδιον άρθρων πολιτικής δικονομίας άρθρων 1-362
Δημιουργός :Οικονομόπουλος, Γεώργιος Ιωαν.
Συντελεστής :Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Δικαιοσύνης (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :588σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957

Αρχείο: 12832.pdf

Τύπος: application/pdf