ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκησις επιχειρήσεων: γενική επισκόπησις
Δημιουργός :Kroeger, Arthur
Συντελεστής :Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 12868.pdf

Τύπος: application/pdf