ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική: παραδόσεις προσηρμοσμέναι προς την Οικονομικήν των Εκμεταλλεύσεων και των Επιχειρήσεων, καθώς και προς το Λογιστικόν Δίκαιον
Δημιουργός :Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Εκδότης :Σάκκουλας, Ηλίας Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :170σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος δεύτερον: Λογιστική οργάνωσις
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 12870.pdf

Τύπος: application/pdf