ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι αποσβέσεις της πάγιας περιουσίας και η τεχνική της λογιστικής των εμφανίσεως
Δημιουργός :Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :27σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της δεκαπενθημέρου Επιθεωρήσεως Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 12874.pdf

Τύπος: application/pdf