ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σύγχρονος διεθνής κοινωνική πολιτική
Δημιουργός :Μανούσης, Νικόλαος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :336σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Κοινωνική πολιτική
Κοινωνιολογία
Κοινωνικά προβλήματα
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 13043.pdf

Τύπος: application/pdf