ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βιομηχανική λογιστική: προς χρήσιν των μαθητών των εμπορικών σχολών
Δημιουργός :Αλικάκος, Δημ. Ν.
Εκδότης :Σιδέρης, Ιωάννης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :240σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 13058.pdf

Τύπος: application/pdf