ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ορεινή οικονομία της Ελλάδος : Εφαρμοστέα μέτρα δια την βελτίωσιν της οικονομίας των ορεινών πληθυσμών της χώρας
Δημιουργός :Χηνόπουλος, Δημήτριος Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :190σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Επαινος Ακαδημίας Αθηνών 1956
Λέξη κλειδί :Οικονομικη ανάπτυξη
Ελλάδα
Κτηνοτροφία
Αγροτική οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 13171.pdf

Τύπος: application/pdf