ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το μάρμαρον της Ελλάδος
Δημιουργός :Δανόπουλος, Αντώνιος Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διατριβή επί υφηγεσία
Περιεχόμενα :Προέλευσις - Γεωλογικός σχηματισμός - Γεωγραφικαί συνθήκαι - Εκμετάλευσις - Εξόρυξις - Διαμόρφωσις - Μεταφορά του μαρμάρου - Οργάνωσις εκμεταλλεύσεως και εργασίας - Νομοθεσία της λατομίας - Μέτρησις του μεγέθους του κόκκου των ελληνικών μαρμάρων - Η συμπεριφορά των ελληνικών λευκών μαρμάρων έναντι του διερχόμενου και προσπίπτοντος φωτός - Φασματοφωτομετρική εξέτασις των ελληνικών εγχρώμων μαρμάρων - Αντοχή των ελληνικών μαρμάρων εις την θλίψην - Αντοχή των ελληνικών μαρμάρων εις την τριβήν - Συμπεριφορά των ελληνικών μαρμάρων έναντι του παγετού - Συμπεριφορά των ελληνικών μαρμάρων έναντι της επιδράσεως του διοξειδίου του άνθρακος - Εμπορευματολογικοί όροι λευκών μαρμάρων - Εμπόριον και παραγωγή των μαρμάρων - Μάρμαρα λευκά - Έγχρωμα μάρμαρα - Παραγωγή των μαρμάρων
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 13173.pdf

Τύπος: application/pdf