ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα επί του πιστωτικού προβλήματος : (επιδιώξεις και συνέπειαι της ακολουθουμένης πιστωτικής πολιτικής)
Συντελεστής :Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Πιστώσεις
Ελλάδα
Οικονομικές συνθήκες
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 13199.pdf

Τύπος: application/pdf